/* */

İmar Durumu Nedir? Nasıl Belirlenir?

İmar durumu, herhangi bir arsanın ilgili bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını açıklamaktadır. Peki imar durumu nedir ve nasıl belirlenir? İmar durumuyla ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım.

İmar Durumu Nedir?

İmar durumu, bir yerdeki imar planlarına ve imar yönetmeliğine göre herhangi bir arsanın hangi koşullarda ve nasıl kullanılabileceğini açıklayan belgeye denir. İlgili bölgeye inşa edilecek yapılar, imar durumu evrağındaki ayrıntılar esas alınarak yapılır. İmar durumu belgesi, belediyelerdeki kadastro müdürlüklerinden alınabilmektedir. Fakat alınan imar durumu belgesi bir sene süre ile geçerli olmaktadır. Bir seneden eski süreli imar belgeleri için tekrardan başvuru yapılması lazımdır. Aynı zamanda belge başvurusunda kadastro müdürlüğünden alınacak tapu, çap belgesi, nüfus kâğıdı gibi belgeler de istenir. Söz konusu belediyenin sınırları dahilinde yer alan bir arsanın imar durumu bilgileri, belediyelerin e-imar uygulamaları kullanılarak sorgulama yapılabilmektedir. Fakat online sorgulamalarla da edinilen veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı olmaktadır. Ve imar belgesi yerine kullanılamamaktadır. canakkale-imar-durumu-nasil-alinir İmar durumu ne işe yarar sorusu da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İmar durumunun işlevleri: İlginizi çekebilir: Online Tapu Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

İmar Durumu Nasıl Okunur?

İmar uygulaması gerçekleştirilecek olan bölgenin bütün niteliklerinin yer aldığı imar planı, kadastral sisteme göre okunmaktadır. Adalar, yapı düzen ve yoğunlukları ve uygulamalardan esas alınacak verilerin detaylı olarak gösterilmesine imar planı denmektedir. Var olan imar planlarının sınırları haricinde kalan ve planla bütünleşmeyen konumdaki alanların üzerinde hazırlanan, sosyal gereksinimler ile teknik alt yapıları bünyesinde sağlayan planlardır.

canakkale-imar-durumu-belgesi-nedir İmar Durum Belgesi Nereden Alınır?

İmar planları, valilikler, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve özel kanunlar ile planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır. İmar planı öğrenmek için yetkili idareler tarafından yapılan ya da yaptırılan imar planları açıklanan ilan yerlerinde bir aylık süreyle ilan edilmektedir. Bu yerler ise alakalı belediye tarafından belirlenir. Genellikle küçük şehirlerde imar durumu almak isteyenler köy yerleri için il özel idarelerine, merkezi yerler için ise belediyelere başvurması gerekmektedir. Büyükşehirlerde ise bölge veya büyükşehir belediyelerine başvurulması gerekmektedir. İmar durumu belgesi için inşaat ve emlak birimleri veya doğrudan imar birimleri bulunmaktadır.  

İmar Durumu Nasıl Belirlenir?

İmar durumu, herhangi bir arsanın bulunduğu bölgedeki imar planına ve yönetmeliğe göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını açıklar. Belediye tarafından imar uygulaması gerçekleştirilen yerin yapı adalarını, yoğunluklarını ve düzenini göstermektedir. Esasen imar durumu bir arsanın yapılanma şartları, sınırları ve boyutları demektir. İmar durumu bölgenin imar planlamasına göre belirlenmektedir. Bu planlar, imar uygulaması gerçekleştirilen alanın yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve aynı zamanda uygulamaya esas olacak diğer verileri detayları ile açıklayan, üzerine kadastral durumu da işlenmiş olan bilgilere göre uygulama yapılan planlardır. İlginizi çekebilir: Ada/Parselden Adres Bulma Kılavuzu – En Basit Yöntem

İmar Durumu Değiştirme Yapılabilir Mi?

İmar durumu değişikliği, mevcut planın gereksinimleri karşılamaması sonucu yenilenmesi halidir. Onaylı imar planı sınırları dahilinde planlarda, mevcut imar planının bütünlüğünü bozmayacak biçimde ulaşım sisteminde veya kentsel donatıların yerleşimi, yoğunluğu ve büyüklüğünde yapılan değişimlerdir. İmar planı ne şekilde yapıldı ise değişikliğin de aynı biçimde yapılması gerekir. İmar planı değişikliği yapılır iken yeni bir plan gerçekleştirilmesi ve değişikliklerde de esaslara dair yönetmelik hükümlerine uyulması şarttır. Ayrıca, imar durumu değişikliği bilimsel ve teknik gerekçelere dayandırılmış olmalıdır. Planın sürekliliği ve bütünlüğü ile sosyal ve teknik donatı dengesi muhakkak korunmalıdır. canakkale-imar-durumu-belgesi-nasil-alinir

Çanakkale İmar Durumu ve Evrak Takibi

İmar durumu alınması, evrakların yürütülmesi teferruatlı ve uzun bir süreçtir. Bu süreçler belediye ve il özel idarelerin performanslarına göre uzun veya kısa sürebilmektedir. Özellikle Çanakkale imar durum belgesi almak için işlerin il özel idareye bağlı bir parselde çözülmesi gerekiyorsa sürecin uzunluğunu tahmin etmek pek mümkün olmamaktadır. Altungazi Yapı Mühendislik olarak imar durumu alınması konusunda işleri daha pratik ve hızlı bir şekilde çözerek imar durumu belgesi alınması süreçlerini sizler adına yürütüyoruz. Sizler de bu alanda bizlerle çalışmak için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.   İlgili İçerik: Statik Proje Nedir? Mimari projeden farkı nedir? İnşaat ruhsatı nedir? Nereden, nasıl alınır? Anahtar Teslim İnşaat Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yorum Bırak

TOP